Elmonitor

Hvis du har brug for en detaljeret og aktuel måling af dit elforbrug, kan Streamworks Elmonitor være løsningen. Enheden kan benyttes hvis der er behov for

  • Afregning af elforbrug ved sommerhusudlejning
  • Undersøgelse af strømforbrug henover døgnet
  • Visning af forbrug fordelt på faser
  • Notifikation ved højt strømforbrug
  • Sammenligning af forbrug og priser

Streamworks Elmonitor har et meget lavt strømforbrug og kan kobles direkte til de fleste elmålere. Hvis dit hus har trådløst netværk, kan enheden sættes til at dele aflæsningerne via en hjemmeside eller som data, der kan åbnes med Excel.

Måleren aflæses en gang i minuttet og oplysningerne er straks herefter tilgængelige i modsætning til de fleste energiselskaber, hvor man skal vente et par døgn, før man kan se en forbrugsoversigt, som ikke er detaljeret.

Hvert minut aflæses

  • Målerstand
  • Øjeblikkeligt totalforbrug
  • Forbrug på hver enkelt fase
  • Dagens samlede forbrug

Desuden indhentes aktuelle spotpriser på strøm så forbruget kan vises i forhold til udgifter.

Enheden kan sættes til at lave notifikationer til en mobiltelefon – eksempelvis hvis det daglige strømforbrug overstiger en tærskel, som kan sættes op for den specifikke elmåler.

Ring på 21214544 hvis du vil høre mere om løsningen.

Der kan vises kurver over totalt strømforbrug samt for de enkelte faser.
Elmonitoren kobles til elmålerens eksisterende HAN-stik, som findes bag den øverste låge.